Tussen Werelden: Het Onnoembare

‘Tussen Werelden’ is een verdiepend programma onder leiding van Matthijs Schouten en Louis Bijl de Vroe. Je leert over begrenzingen, onderscheidingen en verbinding in ons leven en onze samenleving. Als mens en als wereldgemeenschap zullen we verbonden verder moeten. Alleen dan kunnen we op een natuurlijke, gezonde en duurzame manier samen (over)leven.

plaatje

Type: Trainingen en cursussen

Startdatum: 18.01.2023

Duur: 20.00 tot 21.30 uur

Locatie: Maarssen

Investering: € 89,-

Direct inschrijven

‘Tussen Werelden’ bestaat uit vier modules. De reeks is zo opgebouwd dat de modules ook onafhankelijk van elkaar te volgen zijn. Dit is de vierde module: Het Onnoembare.

Waarom dit programma?

De enorme crises van deze tijd, het massaal uitsterven van soorten, de sociale ongelijkheid, de migratieproblematiek en de klimaatcrises zijn slechts symptomen van wat in diepste zin een crises van geest en ziel is. Deze wetenschap stelt ons voor de wezenlijke en niet meer te vermijden vraag: ‘Wat voor wezens zijn we als mens ten diepste en wie moeten we worden om te overleven?’. (Lynton Caldwell, een van de belangrijkste pionieren van het milieurecht).

Deze crisis van geest en ziel zien we ook terug in de steeds grotere nadruk op afscheidingen, onderscheidingen en benoemingen. Het is een tijd waarin individualiteit en identiteit meer en meer benadrukt worden, grenzen zich in toenemende mate sluiten en muren steeds hoger opgetrokken worden. Verliezen we hierdoor niet een essentie van het leven?

Maar… Elk levend wezen kan alleen maar bestaan door enerzijds scheiding en anderzijds door verbinding. Het is niet het een óf het ander. Levenskracht wordt in stand gehouden door uitwisseling en wederkerigheid. Van cel tot ecosysteem; als een celwand zich sluit, wordt de cel niet verder gevoed en dooft langzaam haar levenskracht. Geen ecosysteem kan zich in stand houden zonder relaties met de buitenwereld. Hoe minder verbinding, hoe zwakker het ecosysteem en hoe armer aan biodiversiteit. Dit gegeven is van wezenlijke betekenis, zeker als we onze huidige crises, en onszelf, willen begrijpen.

In de reeks ‘Tussen Werelden’ onderzoeken we samen op verschillende niveaus het wezen van scheiding, onderscheiding en verbinding. Zowel binnen als buiten onszelf. Want als (onder)scheiding afscheiding wordt, raakt alle verbinding verloren en verliezen we het leven.

Als mens en als wereldgemeenschap zullen we verbonden verder moeten. Alleen dan kunnen we op een natuurlijke, gezonde en duurzame manier samen op deze planeet (over)leven.

Programma inhoud

In ‘Tussen Werelden’ heroriënteren we ons op begrenzingen en onderscheidingen in ons leven en onze samenleving. We onderzoeken hoe onderscheidingen geen afscheidingen hoeven te zijn, maar juist mogelijkheden tot verbinding. We gaan vanuit verschillende filosofische, cultuur-historische, antropologische, religieuze, psychologische, sociologische en hedendaagse perspectieven op zoek naar de betekenis van wederkerigheid en uitwisseling op verschillende niveaus van ons leven. Daarbij wandelen we op de grenzen van steeds groter wordende Cirkels van Onderscheiding. We doen dit in de vier domeinen: Namen, Verwantschap, Passages en het Onnoembare. Hieronder lees je meer over deze domeinen.

Ook zullen we door het jaar heen de verschillende nieuwe en oude rituelen die we nog kennen in onze cultuur (Pasen, Kerst, Ramadan, Halloween, Sabbat, de doop, Bar Mitswa, etc.) onderzoeken. Dit zijn ook allemaal rites de passage; grensovergangen die zorgen voor wezenlijke herschepping van de verbinding tussen het zelf, de ander en de omgeving. Wat is de oorsprong van deze rituelen? Waarom worden ze gevierd? Al te vaak is de oorsprong, de inhoud, verloren gegaan in de vorm. Kunnen we deze vaak oppervlakkig geworden rituelen weer voeden?

Kortom, we gaan op ontdekkingstocht langs natuurlijke en door de mens gemaakte grenzen tussen verschillende domeinen van ons leven om te zoeken naar wat onderscheidt en wat verbindt.

Namen (schrijf je hier in)
We beginnen klein, bij onszelf. Deze eerste cirkel van onderscheiding gaat over de betekenis van namen en benoemingen. Wat is de betekenis van jouw naam? Wat betekent de benoeming ‘man’, ‘vrouw’, of ‘mens’? Wat is de functie, kracht en de zwakte van benoeming?

Verwantschap (schrijf je hier in)
De tweede cirkel heet verwantschap. Wat betekent familie, etniciteit, nationaliteit, ras, geloofsgemeenschap? Wat is het belang van deze verwantschappen voor ons als mens, en wanneer worden ze belemmerend? Voelen we verwantschap met niet-menselijke wezens? Tot hoever kan het gevoel van verwantschap reiken en wat zegt ons dat over onze eigen grenzen?

Passages (schrijf je hier in)
De derde cirkel noemen we passages. Hierin verkennen we grensovergangen zowel in ruimte als in tijd. Hoe markeren we plekken, domeinen en belangrijke overgangen in ons eigen levensverloop? Van tuin naar wildernis, van cultuur naar natuur, van de eigen plek naar die van de ander. En hoe staan we stil bij de essentiële overgangen in ons leven als geboorte, van kind naar volwassene en van leven naar dood?

Ook onderzoeken we de grenzen tussen het profane en het sacrale. Met andere woorden: Waar houdt het wereldlijke op en begint het heilige? Welke rites de passage hebben we nog en wat voor betekenis hebben deze nog?

Het Onnoembare (inschrijven kan via onderstaande inschrijfbutton)
In de laatste cirkel verkennen we hoe de mensheid zich verhouden heeft met dat wat niet meer benoembaar is. Hierin ligt de oorsprong van alle religieuze systemen die hier vormen en rituelen voor hebben proberen te vinden. We onderzoeken verschillende vormen en rituelen en stellen onszelf de vraag:

  • Wat betekent het als iets onnoembaar is?
  • Kunnen we iets onnoembaar laten zijn?
  • Kunnen we hier dan toch een verbinding mee aangaan?

Praktische informatie


Locatie: Online. Daarnaast zijn er aan tafel bij Matthijs en Louis altijd 8 plekken beschikbaar. De sessie vindt plaats bij ons in het klooster op Buitenplaats Doornburgh in Maarssen. Als er nog plek is, ben je van harte welkom om eens aan te schuiven.
Data: 18 januari, 1 en 15 februari en 1 en 15 maart 2023
Tijd: 20.00 tot 21.30 uur

Voor wie?
Tussen Werelden is voor eenieder die geïnteresseerd is in de diepere oorzaken en lagen van onze huidige samenleving, en daarbij ook open staat de eigen perspectieven en oordelen aan de kaak te stellen.

Aanmelden en kosten
De investering voor dit programma bedraagt EUR 89 inclusief btw. Dit is inclusief 5 online sessies en toegang tot het studiemateriaal in de online leeromgeving. Schrijf je in via onderstaande inschrijfbutton.

Als je vragen hebt over deze bedragen, neem dan contact met ons op. We komen er altijd uit.

Tot 9 maart 2022 is het ook mogelijk om in 1x een jaargang aan te schaffen (4 domeinen, 20 sessies). Schrijf je hier in voor de jaargang.

De leermeesters

Jouw metgezellen

De leerstroom vormt zich in nauwe samenwerking met onze leermeesters. Zij geven, nog beter dan wij, woorden aan waar we aan bijdragen. Zij zijn onze én jouw metgezellen in de leerstroom.

Inschrijven