Visie

Veel denkers, filosofen, kunstenaars en inmiddels ook wetenschappers stellen dat we alleen naar een duurzame toekomst kunnen als we ons  her-verbinden, als we in relatie treden met die werkelijkheid waar we deel van uit maken en ook gaan handelen als partner of deelhebber aan een groter geheel. Dat betekent dat we op een bepaalde manier zullen moeten deconditioneren uit de vervreemdende processen die wij in de Westerse cultuur hebben meegemaakt en ons zullen moeten hervinden in betekenisvolle verbindingen en betrekkingen.

DE UITDAGING VAN DEZE TIJD
We leven in een uiterst turbulente tijd. Een tijd van snelle en grote veranderingen die ons ook op een dieper niveau raken. Ontegenzeggelijk worden we geconfronteerd met onze impact op onze leefomgeving en ontdekken we meer en meer dat we in ons leven en werken niet uitsluitend gedreven kunnen zijn door focus op technologische vooruitgang, weelde en lineaire economische groei. Laat staan dat we er de grote vraagstukken van deze tijd mee oplossen.

Het probleem ligt voor een belangrijk deel bij het paradigma dat in onze westerse samenleving de nadruk heeft gekregen. Dit is een paradigma van ratio, objecten, onderscheid, causaliteiten, zintuigelijke waarneming en hiërarchieën. Het kent echter geen plek voor inspiratie en een betekenisvolle verbinding met jezelf en je leefomgeving. Het gevolg: (maatschappelijke) burn-out, uitholling, leegheid, ontworteling en rationele oplossingen die geen werkelijke impact hebben op een duurzame toekomst omdat ze niet van binnenuit komen.

Het kan anders...

HET OMARMEN VAN EEN ANDER PARADIGMA
Wij geloven dat we naar een duurzame toekomst en samenleving kunnen door (ook) te leren handelen vanuit een paradigma waarin je je als mens en als organisatie ten diepste realiseert dat je onderdeel bent van de natuur. Dit paradigma gaat over durven en mogen liefhebben, durven en mogen ‘betrokken-zijn’ en durven en mogen verwonderen. Het gaat over verhalen, het (weer) aanspreken van je hart, je intuïtie en je gevoel van in de wereld zijn en aansluiting ervaren met het ecologisch tempo zoals het bedoeld is. Een tempo waarin we niet in haast leven, we bewust en wakker zijn, we systemen, economische groei en bezit op de juiste waarde schatten en in harmonie leven met onszelf, onze directe omgeving en de natuur. Een tempo waarin we aan alles in ons voelen dat het klopt.  

DE NOODZAAK VOOR EEN OEFENPRAKTIJK
Hoe we hier komen? Als we werkelijk anders in deze wereld willen zijn en anders in deze wereld willen spreken, denken en handelen. Als we echt betrokken willen zijn bij de cocreatie van een duurzame toekomst, waarbij we de crises van deze tijd leren keren, dan zullen we stelling moeten nemen. Stelling nemen in de zin dat we voor onszelf moeten vaststellen wie we in deze wereld werkelijk willen zijn en dat realiseren. Dat kan niet alleen door een voornemen in cognitie. Dat moet in een realisatie uitmonden. We moeten het in hart en nieren worden; worden in ons denken, doen en spreken. En daarvoor is, omdat we het nu eenmaal ontleerd hebben, oefening nodig. 

Het team van Club Groeneveld