Vanuit de stilte

APPM

Na een lange periode van thuiswerken komen 100 managers van APPM op de Veluwe bijeen voor een teamdag. Aan Club Groeneveld de vraag een invulling te verzorgen die uitnodigt tot betekenisvolle verbinding. Club Groeneveld op maat ontwikkelde een ochtendwandeling vanuit de stilte naar aandachtig samenzijn.

In de zomer van 2021 werden wij gevraagd mee te denken over een teamdag van APPM. APPM is een organisatie die met zo’n 100 managers en adviseurs Nederland mooier wilt maken. De organisatie focust op de inrichting, de ontwikkeling en de herstructurering van stedelijk en landelijk gebied en is als het ware de regisseur van een beter bereikbaar, klimaatbestendig en duurzaam Nederland.

Invulling voor jaarlijkse koersdagen
Jaarlijks organiseert APPM koersdagen waarin teamvorming, het bespreken van successen en leerpunten en het uitzetten van de nieuwe koers centraal staan. Dit jaar wilde APPM het echter anders doen en was er veel meer behoefte aan elkaar oprecht ontmoeten en het delen van emoties. Corona heeft gezorgd voor een unieke situatie die natuurlijk een ieder als mens en als medewerker raakt. Het is belangrijk daar stil bij te staan, want de impact kan bewust en onbewust groot zijn.

Behoefte aan oprecht contact, naar elkaar luisteren, stilte
APPM vroeg ons samen met theatermaker Suzanne Schaaf een programma te ontwikkelen voor de ochtend die ze normaliter vullen met discussie over de uit te zetten koers. Sleutelwoorden: stilte, afgewisseld met oprecht contact, natuur, luisteren, horen, kijken, zien. Het is een onvergetelijke ervaring geworden.

Het was heel mooi! De stilte, het licht, de gesprekken, de kring en de muziek, het was zeer indrukwekkend.

Miran Wiersema

Uit de haast, in verbinding
Als programma maakten we een natuurwandeling die vrijdagochtend om 6.15u – na een lange feestavond – startte. Ruim 100 medewerkers werden ingedeeld in groepen van 4 en de avond ervoor via een prachtige brief over verbinding, haast en tijd uitgenodigd om op dat tijdstip te verzamelen bij een centraal punt. Daar vonden zij per team een doos, een ontbijtpakket en spullen om onderweg een woonkamer mee te maken.

Beste deelnemers,

Als je deze brief leest, dan heb je inmiddels de doos opengemaakt en zul je je afvragen wat er precies voor je ligt. Het is een doos inderdaad; een doos met daarin nog een doos, een aantal rugzakken, stoelen en vele ingrediënten om samen met de mensen om je heen een onvergetelijke reis te maken. Een reis inderdaad, want de ochtend bestaat uit een mooie en gezamenlijke wandeling.

Wees gerust. Er wordt deze ochtend niks geks van je gevraagd. Het enige dat we van je vragen is om even stil te staan. Werkelijk stil te staan en tijd te maken. Voor jezelf en de mensen die nu om je heen staan. Er is geen programma vanochtend. Je hoeft aan niets mee te doen. Echt niet. Maar als je wel wat wilt doen, dan stellen we voor dat je het volgende doet:

Weet dat er geen programma is en ook geen vastgelegde wandelroute. Dat is lastig voor ons mensen, maar deze keer loop je gewoon je voeten achterna. Vind met elkaar een weg en een ritme door bijvoorbeeld af te wisselen wie er voorop loopt. Dan zijn ieders voeten aan het woord geweest. En houd de omgeving wat in de gaten. Je voeten moeten je namelijk ook weer terugbrengen naar deze plek.


[Bovenstaand lees je een fragment uit de instructiebrief die in de doos zat]

De wandeling was dus eigenlijk geen wandeling, geen programma. Er was ook geen route. Niet meer dan dat je er zelf met je collega’s van wilde maken. Wat er wel was, was tijd. Tijd voor jezelf, de prachtige omgeving en tijd voor de ander. Tijd om echt eens met elkaar stil te staan bij de afgelopen periode.

Als hulp voor gesprekken en inspiratie zaten in de kleinere doos – een tekendoos – 7 brieven. Speciaal voor de groep geschreven, maar niet per se aan de groep gericht. Sommige brieven waren grappig, andere hadden een moraal en een enkeling bevatte een expliciete opdracht die je als groep kon doen. De brieven waren vooral bedoeld als mogelijke voeding om met elkaar de diepte van het gesprek op te zoeken. Hoe gaat het nu werkelijk met je? Waar sta je eigenlijk? Als mens, als collega, als vader, moeder, etc. Je merkt dat het fijn en belangrijk is, als daar ruimte voor wordt gemaakt.

Aan het einde van de gezamenlijke reis werd iedere groep gevraagd te verzamelen bij een open plek in het bos. In een kring. Een open plek in het bos staat symbool voor ontvankelijkheid, net als het maken van een grote kring. Toen die kring eenmaal sloot door de aankomst van de laatste medewerkers, startte een prachtig zangstuk van een groep muzikanten. Diep vanuit het bos kwamen zij vanuit verschillende hoeken naar het midden van de kring gelopen en kwam de zang steeds meer samen; net als de groep. Een magische ervaring die de medewerkers van APPM niet snel zullen vergeten.

De diepere verbinding ontstaat in stilte. Hoe mooi was het om na het ‘bosbaden’ in een grote cirkel met 100 mensen midden in de natuur stil te zijn en een diepe ervaring van verbondenheid te voelen.

Piet Brandjes

Als dit je raakt en je wilt weten wat we voor jou kunnen beteken, neem dan contact met ons op. We vinden het heel leuk om te verkennen hoe we verbinding kunnen brengen.

Mogelijkheden

Club Groeneveld op maat

Wil je deelnemen met jouw team of organisatie? Laat het ons weten. Dan gaan we na in welke vorm Club Groeneveld op maat jouw organisatie kan verrijken.

Learn More
Nieuw hier?