Initiatiefnemers

Club Groeneveld is oorspronkelijk in 2017 opgericht door Staatsbosbeheer, Stichting Buitenfonds en OPEN Business Leaders. Door het wegvallen van subsidies dreigen activiteiten op gebied van educatie en natuurbeleving voor jong en oud weg te vallen. Dit vraagt om nieuwe investeringsmogelijkheden.

Club Groeneveld biedt samen met Stichting Buitenfonds het alternatief voor het wegvallen van subsidies. We DOEN en willen actief de verbinding leggen met belangrijke natuurprojecten. Daarom investeren we onder andere 30% van de lidmaatschapsbijdragen in projecten van Staatsbosbeheer. Zo dragen we direct bij aan wat belangrijk voor ons.

STAATSBOSBEHEER
Staatsbosbeheer is de grootste bos- en natuurbeheerder van Nederland. De organisatie beheert ruim 260.000 hectare bos, natuur en landschap.

STICHTING BUITENFONDS
Deze stichting heeft ten doel zonder winstoogmerk (ANBI) projecten van Staatsbosbeheer financieel te ondersteunen die het mogelijk maken natuurterreinen te onder houden, te beschermen, te verbeteren en leefbaar te maken voor huidige en toekomstige generaties.

Sinds september 2017 heeft Club Groeneveld ruim EUR 20.000 binnengehaald voor projecten in de Nederlandse natuur.