Behoud en beschermen Nederlandse natuur

Door het wegvallen van subsidies dreigen activiteiten op gebied van educatie en natuurbeleving voor jong en oud weg te vallen. Dit vraagt om nieuwe investeringsmogelijkheden. Club Groeneveld biedt hier het alternatief samen met Stichting Buitenfonds. We willen actief de verbinding leggen met belangrijke natuurprojecten.

"STICHTING BUITENFONDS"
Deze stichting heeft ten doel zonder winstoogmerk (ANBI) projecten van Staatsbosbeheer financieel te ondersteunen die het mogelijk maken natuurterreinen te onder houden, te beschermen, te verbeteren en leefbaar te maken voor huidige en toekomstige generaties.

Een deel van de ontvangen lidmaatschapsgelden wordt beheerd door Stichting Buitenfonds en gebruiken we voor de financiering van projecten in de natuur waarvoor geen of onvoldoende financiering is. Zo creëren we een directe win-win voor CEO's, bestuurders, topondernemers & de Nederlandse natuur.

“STAATSBOSBEHEER”
Staatsbosbeheer is de grootste bos- en natuurbeheerder van Nederland. De organisatie beheert ruim 260.000 hectare bos, natuur en landschap.

Sinds september 2017 heeft Club Groeneveld ruim EUR 30.000 binnengehaald voor projecten in de Nederlandse natuur.

Lees meer over onze visie