Tussen Werelden: Verwantschap

‘Tussen Werelden’ is een verdiepend programma onder leiding van ecoloog en filosoof Matthijs Schouten en filosoof Louis Bijl de Vroe. Om op een natuurlijke, gezonde en duurzame manier samen te leven, moeten we eerst de verbinding aangaan. Daarom leer je in dit programma over begrenzingen, onderscheidingen en de verbinding tussen ons leven en onze samenleving.

plaatje

Type: Trainingen en cursussen

Startdatum: Afgerond

Duur: 20.00 tot 21.30 uur

Locatie: Maarssen

Data: Deze tweede module van Tussen werelden is inmiddels afgerond. Je kunt altijd instappen bij één van de volgende modules.
Duur: 20.00 tot 21.30 uur
Locatie: Online
Voor wie: Iedereen
Investering:
EUR 89 inclusief BTW

‘Tussen Werelden’ bestaat uit vier modules. De reeks is zo opgebouwd dat de modules ook onafhankelijk van elkaar te volgen zijn. Dit is de tweede module: Verwantschap.

Programma inhoud

In ‘Tussen Werelden’ heroriënteren we ons op begrenzingen en onderscheidingen in ons leven en onze samenleving. We onderzoeken hoe onderscheidingen tussen mensen geen afscheidingen hoeven te zijn, maar juist mogelijkheden tot verbinding. We gaan vanuit verschillende filosofische, cultuurhistorische, antropologische, religieuze, psychologische, sociologische en hedendaagse perspectieven op zoek naar de betekenis van wederkerigheid en uitwisseling op verschillende niveaus van ons leven. Daarbij wandelen we op de grenzen van steeds groter wordende verschillen. We doen dit in de vier domeinen: Namen, Verwantschap, Passages en het Onnoembare. Hieronder lees je meer over deze domeinen.

Ook zullen we door het jaar heen de verschillende nieuwe en oude rituelen die we nog kennen in onze cultuur (Pasen, Kerst, Ramadan, Halloween, Sabbat, de doop, Bar Mitswa, etc.) onderzoeken. Dit zijn ook allemaal rites de passage; grensovergangen die zorgen voor wezenlijke herschepping van de verbinding tussen onszelf, de ander en onze omgeving. Wat is de oorsprong van deze rituelen? Waarom worden ze gevierd? Al te vaak is de boodschap van deze rituelen, verloren gegaan in de vorm. Kunnen we deze vaak oppervlakkig geworden rituelen weer voeden?

Kortom, we gaan op ontdekkingstocht tussen grenzen en verbindingen binnen jezelf, maatschappij en de natuur.

Waarom dit programma?

De enorme crises van deze tijd, de sociale ongelijkheid, de migratieproblematiek en de klimaatcrises zijn slechts symptomen van wat in diepste zin een innerlijke crises is. Deze wetenschap stelt ons voor de vraag: ‘Wat voor wezens zijn we als mens ten diepste en wie moeten we worden om te overleven?’. (Lynton Caldwell, een van de belangrijkste pionieren van het milieurecht).

Deze innerlijke crisis zien we ook terug in de steeds grotere nadruk op grenzen, onderscheidingen en benoemingen tussen mensen en de natuur. Het is een tijd waarin individualiteit en identiteit meer en meer benadrukt worden, grenzen zich in toenemende mate sluiten en muren steeds hoger opgetrokken worden. Verliezen we hierdoor niet een essentie van het leven?

Elk persoon heeft een dualiteit van scheiding en verbinding in zich. Het is niet het een óf het ander. Geen ecosysteem kan zich in stand houden zonder relaties met de buitenwereld. Hoe minder verbinding, hoe zwakker het ecosysteem en hoe armer aan biodiversiteit. Dit gegeven is van wezenlijke betekenis, zeker als we onze huidige crises, en onszelf, willen begrijpen.

Praktische informatie

Locatie: Online
Daarnaast zijn er aan tafel bij Matthijs en Louis altijd 8 plekken beschikbaar. De sessie vindt plaats bij ons in het klooster op Buitenplaats Doornburgh in Maarssen. Als er nog plek is, ben je van harte welkom om eens aan te schuiven.

Data: 18 en 25 mei, 15 en 29 juni en 6 juli 2022
Tijd: 20.00 tot 21.30 uur

Voor wie
Tussen Werelden is voor iedereen die geïnteresseerd is in de diepere oorzaken en lagen van onze huidige samenleving, en daarbij ook open staat diens eigen perspectieven en oordelen aan de kaak te stellen.

Aanmelden en kosten
De investering voor dit programma bedraagt EUR 89 inclusief btw. Dit is inclusief 5 online sessies en toegang tot het studiemateriaal in de online leeromgeving. Schrijf je in via onderstaande inschrijfbutton. Als je vragen hebt over deze bedragen, neem dan contact met ons op. We komen er altijd uit.

Over Club Groeneveld

Bij Club Groeneveld werken we vanuit het idee dat alles in het geheel met elkaar verbonden is: jijzelf, de mensheid en de natuur. Als je deze drie onderdelen weet te verbinden, vergroot je jouw potentieel, zowel op zakelijk als persoonlijk niveau. Je weet beter waar je voor staat, wat je wilt bereiken en wat voor een impact jouw stappen maken op de wereld om je heen.

De leermeesters

Jouw metgezellen

De leerstroom vormt zich in nauwe samenwerking met onze leermeesters. Zij geven, nog beter dan wij, woorden aan waar we aan bijdragen. Zij zijn onze én jouw metgezellen in de leerstroom.

Over deze programmareeks

In de reeks ‘Tussen Werelden’ onderzoeken we vanuit verschillende perspectieven scheiding, onderscheiding en verbinding. Zowel binnen als buiten onszelf. Want als je te veel afschermt van de wereld, raakt ook de verbinding verloren en leef je ook sneller van jezelf af.

Namen (dit domein is afgelopen)
We beginnen klein, bij onszelf. Deze eerste cirkel van onderscheiding gaat over de betekenis van namen en benoemingen. Wat is de betekenis van jouw naam? Wat betekent de benoeming ‘man’, ‘vrouw’, of ‘mens’? Wat is de functie, kracht en de zwakte van benoeming?

Verwantschap (inschrijven kan via onderstaande inschrijfbutton)
De tweede cirkel heet verwantschap. Wat betekent familie, etniciteit, nationaliteit, ras, geloofsgemeenschap? Wat is het belang van deze verwantschappen voor ons als mens, en wanneer worden ze belemmerend? Voelen we verwantschap met niet-menselijke wezens? Tot hoever kan het gevoel van verwantschap reiken en wat zegt ons dat over onze eigen grenzen?

Passages (schrijf je hier in)
De derde cirkel noemen we passages. Hierin verkennen we grensovergangen zowel in ruimte als in tijd. Hoe markeren we plekken, domeinen en belangrijke overgangen in ons eigen levensverloop? Van tuin naar wildernis, van cultuur naar natuur, van de eigen plek naar die van de ander. En hoe staan we stil bij de essentiële overgangen in ons leven als geboorte, van kind naar volwassene en van leven naar dood?

Ook onderzoeken we de grenzen tussen het profane en het sacrale. Met andere woorden: Waar houdt het wereldlijke op en begint het heilige? Welke rites de passage hebben we nog en wat voor betekenis hebben deze nog?

Het Onnoembare (schrijf je hier in)
In de laatste cirkel verkennen we hoe de mensheid zich verhouden heeft met dat wat niet meer benoembaar is. Hierin ligt de oorsprong van alle religieuze systemen die hier vormen en rituelen voor hebben proberen te vinden. We onderzoeken verschillende vormen en rituelen en stellen onszelf de vraag:

  • Wat betekent het als iets onnoembaar is?
  • Kunnen we iets onnoembaar laten zijn?
  • Kunnen we hier dan toch een verbinding mee aangaan?
Inschrijven