Over ons

VANUIT ‘DE BINNENKANT’ WERKELIJKE DOORBRAKEN REALISEREN
Met Club Groeneveld willen we aanzetten tot verruiming, verdieping en verrijking van 'de kijk' op het leven. We willen voorgaan in het (her)ontdekken van de verbinding met onze omgeving - de natuur en met deze verbinding bezinnen op belangrijke universele thema’s als menszijn, leiderschap, organisaties, groei, bezit, haast, ecologisch tempo, duurzaamheid en het leven zoals het bedoeld is. Zo realiseren we vanuit de ‘binnenkant’ doorbraken en dragen we bij aan een mooie en betekenisvolle wereld met de natuur als grootste inspiratiebron. Want waarmee je je bewust verbonden voelt, vernietig je niet!

WERKWIJZE
Club Groeneveld is een verdiepende leeromgeving, inspiratiebron en club voor krachtige leiders. We nodigen uit tot verruiming, verrijking en verdieping van de kijk op het leven en het eigen leiderschap. We richten ons specifiek op leiders, want zij kunnen doorbraken realiseren en (krachtige) leiders bewegen mensen.

De (verbinding met) de natuur speelt een belangrijke rol in de programma's van Club Groeneveld. Niet als doel maar als bron die stimuleert tot reflectie en beschouwing. We (her-)ontdekken van de verbinding met de natuur en zoeken grensverleggende inzichten om doorbraken te realiseren. 

En verder:
--- In onze aanpak en programma's staan openheid, verdieping en nieuwsgierigheid centraal. We willen inspireren, verwonderen, deuren openen, perspectieven veranderen, anders doen kijken naar belangrijke topics van de dag van nu en vooral de (natuur-)ervaring aangaan. We maken het verschil door te werken vanuit de persoonlijke relatie. We willen begrijpen wat er toe doet om zo – als spin in het web – continu op zoek te gaan naar verdiepende inzichten, kansen en relevante verbindingen. We weten dat tijd schaars is. We streven dus altijd naar hoge impact en praktische relevantie.

VOOR WIE
Ervaren ondernemers, directeuren, bestuurders en senior leiders van middelgrote tot grote organisaties nodigen we met Club Groeneveld uit om deel te nemen aan de programma's. Uit onze jarenlange ervaringen weten we dat gelijkgestemdheid essentieel - van elkaar kunnen (h)erkennen wat er speelt - essentieel is voor het creeren van een open en verdiepende omgeving.

DEELNEMEN MIDDELS JAARLIJKS LIDMAATSCHAP
We hebben gekozen voor een lidmaatschapsmodel. Daarin krijg je onder andere:

  • 8 verdiepende (ervarings-)colleges over natuur, menszijn, leiderschap en ondernemen (*).
  • Proactieve verbinding met andere leden, startups en kennisleiders.
  • Korting op speciale (natuur-)events van Staatsbosbeheer.
  • Inlog voor een APP met alle leden, events, matches en speciale acties.
  • Een podcast over jouw route, jouw leiderschap in samenwerking met Sublime.
  • Toegang tot de grootste club vooruitstrevende leiders; verschilmakers in Nederland.

Deelname verandert je als mens en daarmee als leider. Je (her-)ontdekt de waarde van de verbinding met de natuur en krijgt inzichten waarmee je werkelijk anders kijkt naar thema's die voor jou belangrijk zijn.

(*) We weten dat het belangrijk is om soms collega-directeuren te betrekken bij specifieke onderwerpen. Daarom is dit bij enkele colleges zeker mogelijk en zelfs belangrijk.

Direct bellen voor meer informatie? of wil je meer weten over de voorwaarden van het lidmaatschap?