Over Matthijs Schouten

”Ik probeer aan te tonen dat alles wat wij over de natuur denken, beelden zijn die te maken hebben met de cultuur waarin we leven”. - Matthijs Schouten

Sinds enkele jaren werken we binnen Club Groeneveld samen met Matthijs Schouten. En voor die samenwerking zijn we ontzettend dankbaar. Elke ontmoeting, elke brainstorm, elke oefening, elk programma dat we samen ontwikkelen en doen is ons goud waard.

DE UNIEKE KRACHT VAN MATTHIJS SCHOUTEN
Matthijs Schouten (1952) studeerde biologie, Keltische taal- en letterkunde, vergelijkende godsdienstwetenschappen en oosterse filosofie. Na zijn studie werkte hij geruime tijd in Ierland waar hij onderzoek verrichtte naar hoogvenen. Sinds 1992 is hij verbonden aan Staatsbosbeheer. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar in Natuur- en Landschapsbescherming aan de universiteiten van Cork en Galway (Ierland) en bijzonder hoogleraar in de Ecologie en filosofie van het Natuurherstel aan de Wageningen Universiteit. Sinds zijn studietijd heeft hij zich verdiept in de rol die natuur speelt in het menselijk denken en hij publiceerde hierover onder meer het boek Spiegel van de natuur; het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief.

BIOGRAFIE
Biografie Matthijs Schouten

BOEKEN
Spiegel van de natuur
Leven in verbinding

WIL JE MEER WETEN?
Wil je meer weten of wil je graag via ons in contact komen met Matthijs Schoute? Neem contact met ons op via 0294-745330 of stuur een mail met jouw naam en telefoonnummer naar info@clubgroeneveld.nl.


PODCAST TERUG NAAR DE NATUUR
In de herfst van 2019 maken we samen met Matthijs een nieuwe aflevering van de podcast Terug naar de Natuur. Tijdens de opname lopen Matthijs en Louis Bijl de Vroe in een ‘mathematisch uitgekiend Arcadië’ net boven Rotterdam en spreken onder meer over de jeugd van Matthijs en hoe hij opgroeide in ‘een wereld van wonderen’, over de noodzaak voor iedereen om een ‘sense of place’ te hebben, over verschillende manieren om de werkelijkheid te duiden en hoe poëzie hier een belangrijke rol in kan vervullen, over het belang van het woordenloze deel van ons zijn en over hoe echt aanwezig zijn in verbondenheid een onherroepelijk gevoel van welzijn geeft.