Matching: 1-op-1 kennismakingen

Leden van Club Groeneveld hebben niet altijd de ruimte om bijeenkomsten bij te wonen. Zij wensen vooral een efficiënt netwerkmodel dat past bij de drukke agenda van deze tijd. Matching speelt hierop in. Middels (pro-)actieve matching faciliteren wij leden in relevante 1-op-1 ontmoetingen met andere leden. Ook faciliteren we relevante ontmoetingen met startups, kennisleiders en andere organisaties uit ons netwerk. Wat leden mogen verwachten:

DEDICATED MATCHINGTEAM
Voor de matching werken wij met een dedicated matchingteam. Zij zijn verantwoordelijk voor de 1-op-1 ontmoetingen. Het matchingteam analyseert beschikbare data, volgt ontwikkelingen in markten en speelt actief in op kansen voor leden. Het belangrijkste is dat we goed begrijpen wat er voor leden toe doet om continue verbindingen te initiëren. Verbindingen die leden helpen hun vooruitgang als mens, leider en organisatie te versnellen. 

OP DE HOOGTE VAN ONTWIKKELINGEN EN VRAAGSTUKKEN
Het is essentieel dat we goed begrijpen welke topics belangrijk zijn voor leden. Daarom hebben we vanuit de organisatie regelmatig persoonlijk contact met leden over wat er bij hen speelt. Ook volgen we leden actief via online media (social media monitoring). 

(PRO-) ACTIEF BRANCHE OVERSTIJGENDE SUGGESTIES
De meest baanbrekende ideeën komen door; ervaring, expertise en concepten uit de ene branche te vertalen naar de andere. Daarom is het cruciaal voor leiders om met een open blik buiten hun eigen sectoren te blijven kijken. Het matchingteam helpt leden van Club Groeneveld hierbij en doet proactief suggesties om inspirerende directeuren en ondernemers uit andere sectoren te ontmoeten die nieuwe antwoorden kunnen geven op uitdagingen binnen andere markten.

MATCHING MET STARTUPS
We faciliteren niet alleen 1-op-1 ontmoetingen met andere leden. Ook realiseren we matches met startups. Sommige leden willen (als privépersoon) investeren. Andere leden willen continu op de hoogte blijven van opkomende concepten binnen hun industrie of willen hun expertise en ervaring.

Lees meer over het lidmaatschap