Leerprogramma 'De binnenkant van duurzaamheid'

‘De binnenkant van duurzaamheid’ is een opleidingsprogramma voor nieuwe leiders,  pioniers, vooroplopers  en initiatiefnemers die willen zorgen dat we meer vanuit betekenisvolle verbinding leren leven en werken en vanuit betekenisvolle verbinding antwoorden formuleren op belangrijke vraagstukken over mens, samenleving en natuur. 

Het opleidingsprogramma daagt je uit om je samen met andere nieuwe leiders fundamenteel te herbezinnen op hoe je naar de wereld kijkt en de relatie met jezelf en je leefomgeving. Het programma leert je hoe onze westerse maatschappij zich ontwikkeld heeft, waar ons voorkeursparadigma van leven en werken vandaan komt en hoe dit cultureel bepaald is. Je gaat vervolgens voorop in het (her)ontdekken van de verbinding met jezelf en met de natuur en leert vanuit deze verbinding te kijken naar belangrijke thema’s als haast, bezit, duurzaamheid, organisaties, groei en het leven en ecologisch tempo zoals het bedoeld is.  

Je leert hoe je als mens, als professional en als organisatie vanuit de binnenkant bijdraagt aan een mooie en betekenisvolle wereld.

INTRODUCTIE
We leven in een uiterst turbulente tijd. Een tijd van snelle en grote veranderingen die ons ook op een dieper niveau raken. Ontegenzeggelijk worden we geconfronteerd met onze impact op onze leefomgeving en ontdekken we meer en meer dat we in ons leven en werken niet uitsluitend gedreven kunnen zijn door focus op technologische vooruitgang, weelde en lineaire economische groei. Laat staan dat we er de grote vraagstukken van deze tijd mee oplossen. 

Het probleem ligt voor een belangrijk deel bij het paradigma dat in onze westerse samenleving de nadruk heeft gekregen. Dit is een paradigma van ratio, objecten, onderscheid, causaliteiten, zintuigelijke waarneming en hiërarchieën. Het kent echter geen plek voor inspiratie en een betekenisvolle verbinding met jezelf en je leefomgeving. Het gevolg: (maatschappelijke) burn-out, uitholling, leegheid, ontworteling en rationele oplossingen die geen werkelijke impact hebben op een duurzame toekomst omdat ze niet van binnenuit komen. 

Het kan anders. Wij geloven dat je naar een duurzame toekomst kunt door (ook) te leren handelen vanuit een paradigma waarin je je als mens en als organisatie ten diepste realiseert dat je onderdeel bent van de natuur. Dit paradigma gaat over durven en mogen liefhebben, durven en mogen ‘betrokken-zijn’ en durven en mogen verwonderen. Het gaat over het (weer) aanspreken van je hart, je intuïtie en je gevoel van in de wereld zijn en aansluiting ervaren met het ecologisch tempo zoals het bedoeld is. Een tempo waarin we niet in haast leven, we bewust en wakker zijn, we systemen, economische groei en bezit op de juiste waarde schatten en in harmonie leven met onszelf, onze directe omgeving en de natuur. Een tempo waarin we aan alles in ons voelen dat het klopt.   

De ‘binnenkant van duurzaamheid’ is niet een zoveelste training of opleiding. Het is een leidraad om het oefenen van een natuurlijk rimte aan te gaan, samen met andere nieuwe leiders voorop te lopen in het ontwikkelen van een nieuwe taal en het wereldbeeld van waaruit we leven en werken fundamenteel te veranderen. Het is een weg naar ruimte en verbonden keuzes en oplossingen; want datgene waar je je diep mee verbonden voelt, vernietig je niet.


WAT LEVERT HET PROGRAMMA JE OP?
Het opleidingsprogramma is gericht op toepassing in je dagelijkse praktijk. Ervaringen vertalen we concreet naar jouw organisatie en je dagelijkse leef- en werksituatie. Je krijgt meer zicht op wie je bent en waar je mee verbonden bent.

 • Je leert waar ons westerse voorkeursparadigma van leven en werken vandaan komt.  
 • Je leert over het paradigma van verbondenheid en hoe je vanuit dit paradigma betekenisvol handelt.  
 • Je versterkt de verbondenheid met jezelf en met de natuur. 
 • Je begrijpt en doorvoelt het ritme van de natuur. 
 • Je leert aan te sluiten op dit ritme waardoor haast en uitholling minder worden.
 • Je krijgt handvatten om je organisatie mee te nemen in dit ritme.  
 • Je leert hoe je binnen jouw organisatie vanuit dit ritme verbonden en toekomstbestendige keuzes maakt. 
 • Je verdiept je levenswijsheid en bent een inspiratiepunt voor je omgeving.

HET PROGRAMMA BESTAAT UIT

 • Tien bijeenkomsten door het jaar heen, waarvan vier online bijeenkomsten.
 • Meerdere bijzondere natuurervaringen. 
 • Support en onderlinge coaching van jouw groep.
 • Een persoonlijke intake en een tussentijds evaluatiegesprek.
 • Intensieve en professionele begeleiding door het team van Club Groeneveld en Prof. Matthijs Schouten.
 • Toegang tot ons (directeuren-)netwerk van Club Groeneveld.

Deelname aan dit programma biedt toegang tot meerdere algemene Club Groeneveld lezingen en korting op Club Groeneveld retraites, reizen, programma’s en andere leerreeksen.


WANNEER IS DIT PROGRAMMA IETS VOOR JOU?
De kracht van de groep is een belangrijk onderdeel van het opleidingsprogramma. We zorgen voor een groep waarin je elkaars dynamiek kunt herkennen, je van elkaar kunt leren en elkaar ook vanuit eigen ervaringen verder kunt helpen. Daarbij kijken we ook naar diversiteit in de groep. Voor het ontwikkelen van een nieuwe taal, het omarmen van een ander paradigma en het werken aan (nieuw) leiderschap is het essentieel dat meerdere generaties vertegenwoordigd zijn. Elke generatie heeft in het leerproces namelijk een unieke en niet te onderschatten rol. 

Verder kun je onderstaande criteria zien als leidraad, maar neem vooral contact op als je deel wilt nemen.

 • Je hebt HBO- of academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt minimaal drie jaar werkervaring.
 • Je bent manager, programmamanager, projectleider of professional met veranderkracht.
 • Je loopt in jouw rol tegen grenzen van het systeem aan en wil verandering realiseren.
 • Je gelooft dat we van binnenuit doorbraken kunnen realiseren richting een duurzame toekomst in de breedste zin van het woord.
 • Je wilt hier met andere gelijkgestemde professionals aan werken en in
  ontwikkelen.
 • Je bent op zoek naar inspiratie en motivatie

Dit programma is gericht op toepassing in je dagelijkse praktijk. Ervaringen vertalen we concreet naar je dagelijkse leef- en werksituatie. Dus wat betekent iets voor jou en welke stappen kun en ga je zetten?


PROGRAMMAONDERDELEN
Het opleidingsprogramma bestaat uit een reeks bijeenkomsten die je als groep – met elkaar – een jaar lang aan gaat.  Het is een bewustwordings- en verbindingsproces met jezelf (je eigen natuur) en met de natuur om je heen. Het gaat om een combinatie tussen leren en ervaren en ‘alleen’ en ‘samen’. Alle bijeenkomsten vinden plaats in de natuur. 

Intake en tussentijdse evaluatie
Je krijgt twee individuele begeleidende gesprekken. Bij de intake en een tussentijds evaluatiegesprek. In deze gesprekken bespreek je jouw uitdagingen en persoonlijke oefendoelen. 

Zes hoofdbijeenkomsten
Het opleidingsprogramma daagt je gedurende zes bijeenkomsten uit om je fundamenteel te herbezinnen op hoe je naar de wereld kijkt en de relatie met jezelf en je leefomgeving. Je leert de verbinding met jezelf en jouw leefomgeving te (her-)ontdekken en vanuit deze verbinding te bezinnen op belangrijke thema’s als haast, bezit, duurzaamheid, organisaties, relaties, groei en het leven en ecologisch tempo zoals het bedoeld is. Dit doen we door kennisoverdracht, natuurervaringen aan te gaan en ook daadwerkelijk te oefenen met elkaar in de natuur. 

Alle sessies vinden plaats op bijzondere plekken in de natuur. 

Vier tussentijdse groepsbijeenkomsten (online)
Dit programma is gericht op toepassing in je dagelijkse praktijk. De kracht van de groep is hier belangrijk. Daarom vinden tussentijdse groepsbijeenkomsten plaats. Zo creëren we een groep waar je kunt landen en waar je ervaringen en gevoelens kunt delen. Als groep help je elkaar om nieuwe inzichten, nieuwe taal en het andere paradigma ook daadwerkelijk te vertalen naar de organisatie.

Ritme van de seizoenen
In de programma opbouw houden we rekening met het ritme van de seizoenen. Dit betekent ook dat we per seizoen ingaan op vragen die er in het betreffende seizoen toe doen. Deze vragen gaan over opbouw (lente), groei (zomer), balans (herfst) en afbouw (winter). Het programma leert je hoe je aansluiting kunt vinden bij dit ritme en hoe je dit kunt doorvertalen naar jouw organisatie.

Algemene Club Groeneveld lezingen
Deelname aan dit programma biedt toegang tot meerdere algemene Club Groeneveld lezingen en korting op Club Groeneveld retraites, reizen, programma’s en andere leerreeksen. Daarnaast faciliteren we binnen Club Groeneveld minimaal een keer per jaar een open Innovatie bijeenkomst waarin alle deelnemers van dit programma, onze leden van het directeurennetwerk en startups samen komen om met elkaar te sparren en van elkaar te leren.  


DATA & KOSTEN

 • Opleidingskosten zijn € 4.125 (exclusief btw).
 • Gespreide betaling is mogelijk.
 • Bij de prijs zijn de intake en het voortgangsgesprek (evaluatiegesprek) inbegrepen. Korting op Club Groeneveld retraites, reizen, programma’s en andere leerreeksen. 
 • Er zijn geen additionele kosten voor lesmateriaal.  Voor deelname vanuit een vrijwilligersorganisatie/stichting of deelname als particulier is een tegemoetkoming in de kosten bespreekbaar.
 • Neem dan contact op met Marcel Tjepkema, via marcel@clubgroeneveld.nl of +31 6 20979736.  

DEELNEMEN OF VRAGEN OVER DE INHOUD:
Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten? Schroom niet en neem contact met ons op via 0294-745330 of stuur een mail met jouw naam en telefoonnummer naar info@clubgroeneveld.nl.

Download hier de PDF versie.