Tussentijdse Online sessie Collegereeks 'De uitdaging van het Antropoceen' met Matthijs Schouten

Donderdag 28 mei heeft een online sessie plaatsgevonden uit de collegereeks ‘De uitdaging van het Antropoceen’ Prof. Dr. Matthijs Schouten. In deze sessie hebben we met name gesproken over communicatie en het uitvinden van een nieuwe taal. Het is zoeken naar een richting die bij jou als individu past.

Daarnaast hebben gekeken naar het vinden van een plek binnen het Antropoceen. Clive Hamilton is een van de wetenschappers die kijkt naar hoe het Antropoceen geduid wordt en welke houding de mens daar tegenover zet. Deze houdingen zijn te vatten in  een houding van ontkenning, eco-modernisme, Antropocenisme en post humanisme. Bij alle posities en houdingen horen andere talen, ervaringen, verhalen en narratieven.

In november start een nieuwe reeks. Je leest hier meer informatie. Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten? Schroom niet en neem contact met ons op via 0294-745330 of stuur een mail met jouw naam en telefoonnummer naar info@clubgroeneveld.nl.


We zijn aangekomen in het Antropoceen: het tijdvak waarin de mensheid het aanzien van de aarde is gaan bepalen. De term suggereert dat we controle hebben gekregen over onze toekomst. Het tegendeel is waar. Het Antropoceen gaat gepaard met grote onzekerheden en crises: een ecologische crisis, een milieucrisis en een klimaatcrisis. Om deze crises het hoofd te kunnen bieden, is meer nodig dan technologie en beleid alleen.

We zullen ook moeten stilstaan bij onze menselijke natuur en ons de vraag moeten stellen wie we eigenlijk denken te zijn op deze planeet en ook wie we zullen moeten worden om een duurzame toekomst te scheppen voor onszelf en voor het overige leven op aarde.

***

Maandag 2 december is een prikkelende reeks colleges met Prof. Dr. Matthijs Schouten gestart. De reeks beslaat vijf bijeenkomsten waarin we luisteren, leren, en met elkaar in gesprek gaan over onze plek in de wereld; in relatie tot de natuur, tot onze cultuur en onszelf.

In de bijeenkomsten krijg je inzicht in het waarom we ons fundamenteel moeten herbezinnen op onze verhouding tot de natuur en zul je ervaren dat als onze innerlijke natuur en uiterlijke natuur ten diepste verbonden zijn, we van binnenuit gemotiveerd raken om bij te dragen aan een betere en duurzame wereld.

DEEL 1: WAAR KOMEN WE VANDAAN?
Veel historici leggen de oorzaak van de huidige mondiale crises bij het westerse mens- en wereldbeeld dat geleid heeft tot een uitputting van aarde en natuur. Hoe is dit mens- en wereldbeeld tot stand gekomen? Wat zijn de historische wortels? Wat voor impliciete aannames liggen erin besloten, die geleid hebben tot een breuk met onze verbinding met de aarde?

DEEL 2: WAT IS ONZE PLEK?
In de geschiedenis der mensheid zijn op gezette tijden culturen ten onder gegaan door uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Dat gebeurde echter slechts op regionale schaal. De problemen van het Antropoceen zijn daarentegen mondiaal. Wat betekent het om wereldburger te zijn? Is er nog verbinding met een plek? Waaraan kunnen we nu onze identiteit ontlenen? Hebben we nog wortels in deze wereld?

DEEL 3: WAT LIGT ER VOOR ONS?
Kenmerkend voor het Antropoceen is dat we geen eenduidige toekomstscenario’s kunnen schetsen. Er tekenen zich diverse mogelijke wegen af. Wat betekent deze onzekerheid? Door wat voor beelden laten we ons nu leiden?

DEEL 4: WEGEN NAAR VERBINDING
Ontworteling, vervreemding en ontheemding lijken deel te zijn van onze tijd. Hoe hervinden we verbinding: met onszelf en met de aarde en de natuur? Kunnen niet-Westerse tradities ons daarbij helpen?

DEEL 5: VAN VISIE NAAR PRAKTIJK
Hoe geven we in ons dagelijks leven uitdrukking aan deze verbondenheid? Hoe koppelen we onze beroepspraktijk aan duurzaamheidsidealen?

Beluister hieronder de opname van 28 mei 2020.