Podcast online college en reflectie met Matthijs Schouten - Volledig college deel 7

Met de komst van het coronavirus wordt het per dag duidelijker dat we als mens en als samenleving in een onvoorstelbare turbulentie zitten en dat de gevolgen niet te overzien zijn. Het zijn uiterst onzekere tijden die ons als individuele mens raken en onmachtig en angstig maken.

Tegelijk bevinden we ons in een soort van ‘gedwongen’ gezamenlijke retraite. Dit vraagt ons naar binnen te keren. Niet alleen binnenshuis, maar ook naar onze eigen binnenwereld. De confrontatie met de binnenwereld kan heftig zijn, maar juist ook transformerend werken. Waar sta je nu? Hoe verhoud je je werkelijk tot de huidige situatie en hoe blijf je heel?

Samen met Matthijs Schouten reflecteren we op de huidige situatie en gaan we in op vragen die er leven, want ook de huidige situatie heeft direct te maken met ‘De uitdaging van het Antropoceen’. Matthijs gaat onder andere in op bovenstaande vragen, licht toe welke processen in ‘stille tijden’ opkomen en bespreekt hoe hier mee om te gaan.

Samenvatting 8 mei 2020:
Tijdens de sessie van 8 mei zijn we doorgegaan op de begrippen handig en onhandig en om ‘dat wat opkomt’ te zien als impuls die in beweging is. Het is altijd iets dat opkomt, maar ook vanzelf weer verdwijnt als je het laat en het je niet toe-eigent. Het gaat hier om de ontwikkeling van je geest waarin je oefent ruimte te creëren tussen alles wat in je opkomt en je directe reactie. We zijn namelijk gewend om direct te reageren, zonder dat we vaak zien wat de impuls precies is.  Door deze oefening aan te gaan, leer je als het ware helderder te zien wat er zich binnen en buiten jezelf werkelijk afspeelt. Uiteindelijk willen we van liefdevolle welwillendheid naar mededogen naar medevreugde naar gelijkmoedigheid; ofwel dat wat zich afspeelt te zien en ervaren, maar met de ruimte om daar al dan niet op te hoeven reageren.

De oefening van de komende week is de oefening van medevreugde. Kijk naar waar je zelf handig bent in alles wat je doet, waar het soepel verloopt, waar je gelukkig bent, waar je vreugde ervaart en wees daar blij om. En kijk ook met medevreugde naar alles en iedereen om je heen waar het goed gaat, naar de mensen die succesvol zijn. Dus ook naar de mensen waarvan je soms wel eens denkt: “Zij doen het altijd beter dan ik.” Oefen deze week je medevreugde. En weet dat we daar vaak niet zo goed in zijn.