De binnenkant van duurzaamheid

We leven in een uiterst turbulente tijd. Een tijd van snelle en grote veranderingen die ons ook op een dieper niveau raken. Ontegenzeggelijk worden we geconfronteerd met onze impact op onze leefomgeving en ontdekken we meer en meer dat we in ons leven en werken niet uitsluitend gedreven kunnen zijn door focus op technologische vooruitgang, weelde en lineaire economische groei. Laat staan dat we er de grote vraagstukken van deze tijd mee oplossen.

Het probleem ligt voor een belangrijk deel bij het paradigma dat in onze westerse samenleving de nadruk heeft gekregen. Dit is een paradigma van ratio, objecten, onderscheid, causaliteiten, zintuigelijke waarneming en hiërarchieën. Het kent echter geen plek voor inspiratie en een betekenisvolle verbinding met jezelf en je leefomgeving. Het gevolg: (maatschappelijke) burn-out, uitholling, leegheid, ontworteling en rationele oplossingen die geen werkelijke impact hebben op een duurzame toekomst omdat ze niet van binnenuit komen.

Het kan anders. Wij geloven dat je naar een duurzame toekomst kunt door (ook) te leren handelen vanuit een paradigma waarin je je als mens en als organisatie ten diepste realiseert dat je onderdeel bent van de natuur. Dit paradigma gaat over durven en mogen liefhebben, durven en mogen ‘betrokken-zijn’ en durven en mogen verwonderen. Het gaat over het (weer) aanspreken van je hart, je intuïtie en je gevoel van in de wereld zijn en aansluiting ervaren met het ecologisch tempo zoals het bedoeld is. Een tempo waarin we niet in haast leven, we bewust en wakker zijn, we systemen, economische groei en bezit op de juiste waarde schatten en in harmonie leven met onszelf, onze directe omgeving en de natuur. Een tempo waarin we aan alles in ons voelen dat het klopt.

In de opname hieronder hoor je meer over de uitdaging van de huidige tijd. De teksten zijn geschreven en ingesproken door Matthijs Schouten: bioloog, natuurfilosoof, ecoloog en bijzonder hoogleraar aan de universiteiten van Cork in Ierland en aan de Wageningen Universiteit.

We nodigen je van harte uit om in alle rust te luisteren naar een mini college culturele geschiedenis en je eigen denkbeelden te onderzoeken.