Blog 3: Michael McCarthy

“I feel that to be fully human is to recognize that the natural world is where we came from, and it remains part of us. And without it, being fully human is something we cannot do.”

In de podcast ‘On Being’ wordt Michael McCarthy geïnterviewd. Luister vooral de gehele podcast want McCarthy is zo Brits als je ze vinden kan en dat is altijd prettig om naar te luisteren. Naast zeer Brits is McCarthy heel veel andere dingen: onder andere schrijver, een natuuronderzoeker en journalist. Lange tijd was hij verbonden als editor voor The Independent, daarnaast heeft hij meerdere onderscheidingen ontvangen voor zijn werk (voor natuurbehoud) en heeft hij de boeken Say Goodbye to the Cuckoo: Migratory Birds and the Impending Ecological Catastrophe en The Moth Snowstorm: Nature and Joy geschreven.

Michael McCarthy is nou typisch zo iemand waarvan het zonde (en onmogelijk) is zijn woorden recht te doen in het Nederlands dus hieronder in zijn eigen woorden: 

“There is a legacy deep within us, a legacy of instinct, a legacy of inherited feelings, which may lie very deep in the tissues — it may lie underneath all the parts of civilization which we are so familiar with on a daily basis, but it has not gone; that we might have left the natural world, most of us, but the natural world has not left us.”

McCarthy baseert zijn ideeën niet alleen op het instinct dat ieder mens bezit, op deze ‘inherited feelings’ die ver weggestopt zitten onder onze laag van beschaving. Hij bestudeerde de evolutionaire psychologie die stelt dat de 50.000 generaties die voor ons kwamen belangrijker zijn geweest voor ons brein en daarmee onze psyche dan de generaties sinds de uitvinding van landbouw zo’n 12.000 jaar geleden, de periode die wij als ‘beschaving’ omschrijven.